Oferta edukacyjna do wystawy ,,Bóstwa i ofiary. Zwierzęta starożytnego Egiptu"

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

 Zapraszamy do zapoznania się z programem edukacyjnym do wystawy ,,Bóstwa i ofiary. Zwierzęta starożytnego Egiptu"

Starożytny Egipt to tajemniczy i fascynujący świat wierzeń i niezwykłe bogactwo kultury. Egipcjanie czuli bardzo silne związki z naturą, a otaczająca ich przyroda wpływała na ich postrzeganie świata i wyobrażenia o zaświatach, towarzyszyła im na różne sposoby w życiu codziennym i była źródłem inspiracji w sztuce. Wystawa przybliży znaczenie, jakie miały zwierzęta dla starożytnych Egipcjan. Temat ten ujęty będzie wieloaspektowo: zaprezentowane zostaną zwierzęta jako formy bóstw, jako wota, jako ofiary. Podkreślona zostanie ich rola w sztuce i w piśmie hieroglificznym. W ramach wystawy pokazane zostaną rzeźby, figurki i mumie zwierzęce, figurki bóstw o formie częściowo zwierzęcej, amulety, a także obiekty pokryte pismem hieroglificznym i dekorowane wyobrażeniami zwierząt, jak np. sarkofagi, stele, urny czy skrzynki kanopskie.

Szczegółowe opisy lekcji oraz warsztatów plastycznych dla poszczególnych grup wiekowych znajdują się na naszej stronie: http://muzeum.stalowawola.pl/ w zakładce edukacja. 

Dla przedszkoli:

http://muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-przedszkoli/item/1945-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Eb%C3%B3stwa-i-ofiary-zwierz%C4%99ta-staro%C5%BCytnego-egiptu%E2%80%9D

Dla szkół podstawowych (klasy I-III): 

http://muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-podst-kl-1-3/item/1946-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Eb%C3%B3stwa-i-ofiary-zwierz%C4%99ta-staro%C5%BCytnego-egiptu%E2%80%9D

Dla szkół podstawowych (klasy IV-VI): 

http://muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-podst-kl-4-6/item/1947-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Eb%C3%B3stwa-i-ofiary-zwierz%C4%99ta-staro%C5%BCytnego-egiptu%E2%80%9D

Dla gimnazjów: 

http://muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-gimnazjow/item/1948-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Eb%C3%B3stwa-i-ofiary-zwierz%C4%99ta-staro%C5%BCytnego-egiptu%E2%80%9D

Dla szkół ponadgimnazjalnych:

http://muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-ponadgimnazjalnych/item/1949-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Eb%C3%B3stwa-i-ofiary-zwierz%C4%99ta-staro%C5%BCytnego-egiptu%E2%80%9D