Oferta edukacyjna do wystawy „Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława”

  • Drukuj
  • E-mail

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem edukacyjnym do wystawy „Tutaj stał mój dom. Projekt dla Pława”

8 września – 31 października 2017 r.

 

Wystawa przywraca pamięć o dawnej nieistniejącej już wsi Pławo, na gruntach której powstało nowe miasto – inwestycja COP. Wspomnienia o dawnej wsi to przestrzeń nasycona obrazami, wyobrażeniami, wierzeniami i odczuciami. Bohaterami wystawy są zarówno ci pławianie, którzy znaleźli się na starych fotografiach, a ich nazwiska i imiona pojawiły się na zachowanych dokumentach, jak i ci żyjący którzy opowiadają o dawnym, nieistniejącym już świecie, dzieląc się własnym doświadczeniem tradycji, religijności, atmosfery lat dziecinnych i młodości. Muzealia dopełniają ulotną przestrzeń pamięci dawnego Pława, które było ich domem, małą ojczyzną, gniazdem rodzinnym.

Opowiedzenie o losach wsi Pławo daje możliwość zaprezentowania szerszego spektrum badawczego przemian jakie dokonywały się na wsi polskiej w XX w. Wystawa pokazuje zmienność i gwałtowność przemian kulturowych, które miały miejsce w XX w. i dotyczyły tradycyjnej kultury ludowej, także w naszej okolicy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych zajęć (lekcji o różnorodnej tematyce, warsztatów artystycznych oraz wycieczki), znajdują się na naszej stronie: http://muzeum.stalowawola.pl/ w zakładce edukacja. 

Dla przedszkoli: 

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-przedszkoli/item/2014-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Etutaj-sta%C5%82-m%C3%B3j-dom-projekt-dla-p%C5%82awa%E2%80%9D

Dla szkół podstawowych (klasy I-III): 

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-podst-kl-1-3/item/2015-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Etutaj-sta%C5%82-m%C3%B3j-dom-projekt-dla-p%C5%82awa%E2%80%9D

Dla szkół podstawowych (klasy IV-VII): 

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-podst-kl-4-6/item/2016-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Etutaj-sta%C5%82-m%C3%B3j-dom-projekt-dla-p%C5%82awa%E2%80%9D

Dla gimnazjów: 

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-gimnazjow/item/2017-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Etutaj-sta%C5%82-m%C3%B3j-dom-projekt-dla-p%C5%82awa%E2%80%9D

Dla szkół ponadgimnazjalnych: 

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/edukacja/dla-szko-ponadgimnazjalnych/item/2018-oferta-edukacyjna-do-wystawy-%E2%80%9Etutaj-sta%C5%82-m%C3%B3j-dom-projekt-dla-p%C5%82awa%E2%80%9D