Oferta edukacyjna do wystawy „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

 

PRZYSTANEK PRADZIEJE

Lekcje, warsztaty muzealne  

Kamień, brąz, żelazo

Zajęcia dotyczą najdawniejszej przeszłości regionu w dorzeczu dolnego Sanu i Łęgu od początków osadnictwa ludzkiego aż po kres starożytności i czasy wczesnego średniowiecza. Lekcja w oparciu o wyjątkowe zabytki przybliży nam życie codzienne pradziejowych mieszkańców regionu w kolejnych epokach: kamienia, brązu i żelaza. Odpowiemy na pytania: czym ich kultura i sposób życia różniły się od naszej, jakie były ich wierzenia, jak postępowali ze zmarłymi. Zgłębimy nie tylko ich kulturę materialną, ale i duchową. Zajęcia rozpocznie wstęp na temat pracy archeologa, natomiast na zakończenie sprawdzimy swoją wiedzę za pomocą quizu.

Goci, Wandalowie, Rzymianie. Historia włóczni z Rozwadowa

Lekcja daje sposobność do poznania nieznanych faktów z dziejów ziem dzisiejszej Polski z początków naszej ery, zdobycia wiedzy na temat barwnych losów Gotów i Wandalów, ludów które w zadziwiający sposób przetrwały w polskiej pamięci, a także wpływów cesarstwa rzymskiego na te obszary. Ponadto zgłębiamy tajemnice Bursztynowego Szlaku oraz niezwykłego znaleziska archeologicznego odkopanego w Rozwadowie –  pradawnej włóczni z runicznym napisem.

 

Warsztaty

Biżuteria

Wśród wytworów metalowych powstałych w epoce brązu i żelaza znalazło się wiele elementów ozdobnych. Przeanalizujemy ,,modę" tamtych czasów. Styl i motywy przeniesiemy do współczesnej biżuterii wykonując własne ozdoby z naturalnych materiałów.

Materiały: rzemienie, koraliki

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty do dotykania, repliki zabytków archeologicznych, karty pracy, przenośna piaskownica, fotografie, gra planszowa, prezentacje power -point, film prezentujący pracę archeologów, animacje interaktywne, quiz w aplikacji multimedialnej.


PRZYSTANEK W CHAŁUPIE, MIESZKANIU, PAŁACU

Lekcje

Blaski i cienie pałacowych komnat. Dzieje rodu Lubomirskich

Magnateria odegrała znaczącą, choć nie zawsze chlubną rolę w dziejach Rzeczpospolitej. Wśród tej warstwy społecznej pojawiały się osoby gotowe do wielkich poświęceń dla ojczyzny, jak i takie, które wykorzystywały swą uprzywilejowaną pozycję dla własnych korzyści. Tajemnice magnackich pałaców pozwolą odkryć zajęcia przybliżające dzieje książęcego rodu. Przedstawienie rozkwitu warstw uprzywilejowanych w Polsce i scen z życia magnaterii, na podstawie dziejów rodu Lubomirskich. Rola odegrana w historii Polski i regionu, wielkie dzieła, nieznane fakty, niezwykłe postacie.

 

Warsztaty

Spotkanie przy krośnie

Od małego ziarnka do lnianego płótna. Historia uprawy, zbioru, przędzenia i tkania lnu przedstawiona zostanie na wystawie stałej. Dowiecie się też, czym jest bidło, czółno czy przęślica. Częścią zajęć jest projekcja fragmentu filmu o obróbce lnu oraz warsztaty, podczas których przybliżymy technikę tkania, oraz wykonamy na niewielkich krosnach oryginalną pamiątkę z naszego muzeum.

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak:: eksponaty, gry multimedialne, rośliny barwiarskie, krosna tkackie, przykładowe stroje.

 

PRZYSTANEK RYNEK

Lekcja, warsztaty muzealne

Spacer po dawnym Rozwadowie

Wirtualny spacer po dawnym Rozwadowie, odwiedzanie historycznych miejsc, podziwianie wiekowych budynków, poszukiwanie architektonicznych i historycznych ciekawostek stanowi okazję do opowiedzenia dziejów trzystuletniego miasteczka oraz jego mieszkańców.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, prezentacje, gry multimedialne, karty z zadaniami, publikacje, gry planszowe.

 

PRZYSTANEK SZTUKA

Lekcje

Skarb rozwadowskiej świątyni

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie kryje w swoich wnętrzach niedocenione skarby. Jednym z nich są witraże i malarstwo ścienne artysty Adama Stalony-Dobrzańskiego. To wyjątkowe dzieło w skali całego kraju tak dobrze zachowane, z ciekawą ikonografią nawiązującą do sztuki bizantyjskiej. Podczas lekcji połączonej z wycieczką do tegoż kościoła zdobędziemy kompletną wiedzę na temat obiektu i zachowanych w nim dzieł. Towarzyszyć jej będą muzyczne akcenty. Poznamy charakter liturgicznych śpiewów: chorału gregoriańskiego oraz liturgii bizantyjskiej.

Alfons Karpiński - malarski ,,korespondent" wojenny

Podczas lekcji odkryjemy twórczość Alfonsa Karpińskiego, rozwadowskiego artysty kojarzonego głównie z wysmakowanych portretów kobiet i kompozycji kwiatowych. Naszą uwagę skupimy przede wszystkim na jego mniej znanej twórczości związanej z pozafrontową służbą dokumentującą groby wojenne szczególnie z regionu Małopolski. Wątki związane z dokumentacją cmentarzy wojennych omówione zostaną na podstawie obrazów Posterunek, 1915 i Studium żołnierza, 1916 .

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, fragment filmu.


PRZYSTANEK DIALOG KULTUR

Lekcje

Żydzi – dzieje diaspory w Polsce i Rozwadowie

Ludność pochodzenia żydowskiego zamieszkiwała w Polsce od co najmniej 800 lat, a w Rozwadowie od zarania jego dziejów, mimo to powszechna wiedza o jej historii, kulturze, religii czy obyczajowości jest stosunkowo niewielka. Lekcja pozwala poznać wiele nieznanych, a interesujących faktów, postaci i ciekawostek.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, prezentacja

 

PRZYSTANEK SZKOŁA

Lekcja

Szkoła naszych pradziadków

Na przestrzeni ostatnich 100 lat szkoła w Polsce bardzo się zmieniła. Współczesne dzieci mają kolorowe, wytrzymałe plecaki i ładne ubrania, posługują się zmywalnymi długopisami, kalkulatorami i komputerami. A jak wyglądało życie ucznia na początku XX wieku? Na zajęciach nauczycie się posługiwać liczydłem, dowiecie się, czym jest kaligrafia, ale odkryjecie też wiele innych cech szkoły sprzed wieku.

 

Warsztaty

Piórem pisane

Podczas warsztatów dzieci i młodzież zapoznają się z zasadami dawnej kaligrafii. Warsztatom towarzyszą ćwiczenia w pisaniu stalówką, a nawet gęsim piórem.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacja.

 

PRZYSTANEK NIEPODLEGŁOŚĆ

Lekcje

Potop szwedzki w Rzeczpospolitej i regionie nadsańskim

Nieznane aspekty wojen polsko-szwedzkich, często wiążące się z regionem nadsańskim, poczet patriotów i zdrajców ojczyzny, bohaterskich obrońców i tchórzy prezentowane podczas lekcji pozwalają się dowiedzieć się wiele nowych rzeczy o spektakularnych wydarzeniach i ważnych postaciach z czasów „potopu”.

Powstanie listopadowe w kraju i w regionie

Podczas lekcji poznajemy przyczyny wybuchu powstania 1830-31, jego bohaterów i bitewne zmagania, zakończone upadkiem. Przypominamy o służbie przedstawicieli domów szlacheckich z regionu w formacjach powstańczych, o oddziałach gen. Ramorino stacjonujących w Rozwadowie, o żołnierskich grobach, a także o zapomnianej popowstaniowej akcji zbrojnej płk. Zaliwskiego.

Powstanie styczniowe w kraju i w regionie

Choć walki powstańcze w latach 1863-64 toczone były za linią Sanu, to wielu mieszkańców regionu nadsańskiego brało w nich czynny udział, wspomagało powstańcze partie i niosło pomoc rannym i potrzebującym. Obok nakreślenia przyczyn i skutków wybuchu powstania, przypominamy w czasie lekcji o walkach toczonych w okolicy i ludziach w nie zaangażowanych. Poznajemy także związane z powstaniem miejsca pamięci w regionie.

I wojna światowa w regionie nadsańskim

Kilkakrotne przetoczenie się frontu przez linię Sanu, przemarsze wielonarodowych wojsk i toczone bitwy doprowadziły do ogromnych zniszczeń w Rozwadowie, Nisku czy Rudniku. Odkrycie mało znanych epizodów z lat 1914-18, przypomnienie żołnierzy polskich walczących pod obcymi sztandarami, tworzących się legionów czy drogi do odzyskania niepodległości pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny i przebieg pierwszego wielkiego światowego konfliktu.

II wojna światowa w regionie nadsańskim

Lekcja stanowi opowieść o trudnym wrześniu 1939 w bombardowanym Rozwadowie i pomocy niesionej potrzebującym, próbach ewakuacji Zakładów Południowych, okupacyjnym sabotażu, organizacjach podziemnych, aktach bohaterstwa, tajnym nauczaniu i akcjach dywersyjnych. Przypomnimy postaci szczególnie zasłużonych w walce zbrojnej.

To honor być gwardzistą

Lekcja prezentująca historię powstania, tradycję i specyfikę działania Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego. Na jej podstawie uczniowie zapoznają się z wyjątkowym sposobem budowania świadomości narodowej, poznają historię krzewienia patriotyzmu – szczególnie wśród młodzieży – i tradycji, która od niemal dwóch wieków kultywowana jest w jednej z podkarpackich miejscowości.

Witaj, majowa jutrzenko

Podczas warsztatów z okazji obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, zapoznamy uczniów z działalnością Sejmu Wielkiego i jego dziełem – Konstytucją 3 Maja. Nakreślimy sytuację regionu w omawianym okresie. Na zakończenie zaanimujemy dyskusję nad postanowieniami i znaczeniem ustawy rządowej 3 maja 1791 r. stając w grupach po przeciwnej stronie.

Polaków droga do niepodległości

Podczas warsztatów z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada omówimy zagadnienia związane z polską drogą do niepodległości oraz przedstawimy historię regionu w omawianym okresie.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: eksponaty, prezentacje, teksty źródłowe, archiwalne fotografie, gra multimedialna, zeszyty edukacyjne.

 

PRZYSTANEK: GOSPODARZE, WODZOWIE, BOHATEROWIE

Lekcje

Śladami rodu Lubomirskich

Zasłużona w historii rodzina Lubomirskim miała w swym gronie polityków, wodzów, żołnierzy, artystów, mecenasów sztuki, przez wieki wpływając znacząco na losy Rzeczpospolitej i naszego regionu. Poznając genealogie i losy ciekawych postaci z magnackiego rodu zapoznajemy się z nieznanymi aspektami dziejów naszego kraju i najbliższych okolic.

Jan III Sobieski – król, wódz, sarmata

Król Jan III wydał przywilej lokacyjny miasta Rozwadowa, stąd zachowanie go we wdzięcznej pamięci okolicznych mieszkańców. Przypomnienie postaci Sobieskiego jako monarchy i wojownika, ale także przybliżenie ciekawostek z barwnego życia prywatnego pozwoli poznać prawdziwe oblicze tego wszechstronnie utalentowanego i zasłużonego władcy.

Ks. Józef Poniatowski – żołnierz, wódz, bohater

Nieznane fakty z barwnego życia ks. Józefa Poniatowskiego – dzielnego rycerza i obywatela świata, napoleońskiego marszałka i ulubieńca dam; wiedeńska młodość, żołnierskie przewagi, dowódcze sukcesy, bohaterska śmierć i pośmiertna chwała. Odkrywamy też związki księcia z regionem nadsańskim.

 

Podczas zajęć wykorzystane zostaną pomoce edukacyjne takie jak: prezentacje.

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

Jak umówić się na zajęcia muzealne?

Zajęcia można zarezerwować pod nr. tel.: 15 844 85 56 lub 797 120 229, wysyłając zapytanie na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,

Zajęcia mogą się odbywać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Czas trwania spotkań nie jest sztywno określony: od 45 min. do 90 min.

UWAGA!

Opiekun ma obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas trwania zajęć!

W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną.

Nie prowadzimy zajęć z grupami nieumówionymi.

MIEJSCE

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1

 CENY

lekcja - 4 zł

warsztaty - 5 - 7 zł

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej przedmiotów:

  • HISTORIA (zakres podstawowy): I, II, 1.1, 2.6;
  • HISTORIA (zakres rozszerzony): 4.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.6, 13.1, 13.3;
  • GEOGRAFIA: 2.5, 2.16;
  • ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: I, II, III, 1.1, 2.1.

dla szkół ponadpodstawowych

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj