Zakup wyposażenia na płytę Rynku przez Muzeum Regionalne

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:
  • Drukuj
  • E-mail

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Tytuł projektu: Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli

 

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia na płytę Rynku przez Muzeum Regionalne

Opis projektu:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Zadanie obejmuje zakup straganów kupieckich, które zostaną ustawione na odnowionej płycie głównej Rynku rozwadowskiego celem powrotu do tradycji sięgającej XVIII wieku organizacji jarmarków miejskich, na które zjeżdżała się okoliczna ludność. Muzeum, aby ożywić przestrzeń publiczną obszaru rewitalizacji, planuje wykorzystywać stragany podczas organizowanych przez siebie przy współudziale Partnerów projektu eventów i uroczystości. Na odnowionej płycie Rynku będą się odbywały cykliczne wydarzenia: historyczno-patriotyczne, np. uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, śpiewanie patriotyczne z okazji święta odzyskania niepodległości, pikniki historyczne, a także jarmarki świąteczne (bożonarodzeniowe, wielkanocne), targi ekologiczne. Zadanie obejmuje również zakup wyposażenia w postaci ogródka kawiarnianego, który będzie rozstawiany na płycie Rynku podczas organizacji wyżej wymienionych wydarzeń.

298 078,20 PLN – wartość całkowita zadania realizowanego przez Muzeum Regionalne

182 070,04 PLN – wartość dofinansowania dla zadania realizowanego przez Muzeum Regionalne

116 008,16 PLN – wkład własny Muzeum Regionalnego

 

 

 

Zamówienie składa się z 6 części:

CZĘŚĆ I

Wykonanie i dostawa 20 szt. drewnianych stoisk handlowych.

CZĘŚĆ II

Dostawa zestawów mebli do ogródka kawiarnianego: krzesła z poduszkami oraz stolikiem – 20 kpl.

CZĘŚĆ III

Wykonanie i dostawa parasoli wolnostojących do ogródka kawiarnianego –10 szt.

CZĘŚĆ IV

Dostawa leżaków do ogródka kawiarnianego – 40 szt.

CZĘŚĆ V

Dostawa lamp plenerowych do ogródka kawiarnianego – 20 szt.

CZĘŚĆ VI

Wykonanie i dostawa modułowej podłogi plenerowej na potrzeby ogródka kawiarnianego – 1 zestaw o powierzchni 60 m².

 

Liderem projektu jest Gmina Stalowa Wola, więcej:  https://www.stalowawola.pl/wp-content/uploads/2019/05/Rewitalizacja-przestrzenna-rozpocz%C4%99cie.pdf

 

projekty

Szkolenie pn. Na ścieżce turystycznej. Przystanki naszej historii. Ekopunkty informacji o lokalnym...

 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza 2 grudnia 2023 r. na szkolenie w muzeum i w
...

PRZYSTANKI NASZEJ HISTORII Ekopunkty informacji o lokalnym dziedzictwie" w projekcie pt. Modelowe Ro...

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli wdraża projekt, którego efektem będzie powstanie atrakcyjnej ś ...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu ...

Zakończenie remontu i otwarcie nowej wystawy w Galerii Alfonsa Karpińskiego Piąty etap rewaloryz ...
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj