Cmentarne Anioły – wystawa fotografii Mieczysława Wrońskiego

  • data: 27 października – 5 grudnia 2004
  • kurator:
  • inne: Kościoły w Stalowej Woli

Jest to wystawa organizowana przez Muzeum Regionalne, ale prezentowana poza jego siedzibą. Miejscem jej eksponowania będą kolejno stalowowolskie kościoły:

  • Drukuj
  • E-mail
  • 29.10 – 04.11 Kościół Matki Bożej Różańcowej ul. Energrtyków
  • 06.11 – 11.11 Kościół św. Trójcy, ul. Ofiar Katynia
  • 13.11 – 18.11 Bazylika Mniejsza Matki Bożej Królowej Polski
  • 20.11 – 26.11 Kościół Opatrzności Bożej, ul. Poniatowskiego
  • 27.11 – 05.12 Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów Rozwadów

Anioł z łac. angelus, z greckiego angelos a hebrajskiego mal'ak, oznacza wysłannika. Określenie to odnosi się do funkcji tych bezcielesnych duchów, jako wysłanników Boga pełniących wielorakie zadania. Na pierwszy plan wysuwa się ich pośrednictwo między światami: boskim i ludzkim. Oni to zostali posłani przez Boga aby kierować ludzi na drogę ku zbawieniu. O nich mówią teologowie, poeci, malarze i dzieci.

Szeroko pojęta tematyka anielska pojawia się w sztuce polskiej z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa. Spotykamy ich w tympanonach portali, w pałacach, muzeach, kościołach a także na cmentarzach. Wszystkie te przedstawienia inspirowane są tekstami biblijnymi i apokryficznymi. Przemawiają one do widza z gotyckich sklepień kościołów i barokowych ołtarzy czy też klasycystycznych nagrobków, na których stoją w zadumie jako posłańcy Boga i piewcy jego chwały, opiekunowie ludzi i bolejący żałobnicy, czy w końcu zwiastunowie rzeczy ostatecznych. Z reguły artyści starali się przedstawiać aniołów w postaci ludzkiej ze skrzydłami, o twarzy młodzieńców bądź też dzieci, czasami ubranych we wspaniałe szaty lub też zupełnie nagich i bosych (jako symbol niewinności i oderwania się od spraw ziemskich). Również w zależności od atrybutu ich symbolika była odmienna np. anioł z mieczem symbolizował gniew Boży, z wagą sprawiedliwość a z narzędziami męki miłosierdzie Boże. Ten schemat przedstawienia wywodzi się jeszcze z czasów starochrześcijańskich. W sztuce sakralnej pojawiają się także wyobrażenia samych główek aniołów, zazwyczaj w otoczeniu chmurek.

Aniołowie w sztuce sepulkralnej w zasadzie na dobre pojawiają się dopiero w epoce romantyzmu i jak widać zyskały sobie ogromną popularność. Dziś nie ma praktycznie cmentarza, na którym nie można by spotkać tematyki anielskiej. W końcu aniołowie zostali wysłannikami Najwyższego po to, byśmy szli do Ziemi Obiecanej z nadzieją, że ten, który stworzył aniołów, doprowadzi człowieka wraz z nimi i przy ich pomocy do „nieba nowego i ziemi nowej". Oni też mają przygotować świat na powtórne przyjście Boga. Oczywiście te najpiękniejsze anioły cmentarne przemawiające do widza ogromną głębią symbolizmu powstały w XIX i na początku XX wieku w znanych warsztatach kamieniarskich Krakowa, Tarnowa, Bochni czy Mielca.

Mieczysław Wroński
Urodzony w 1947 roku w Rakszawie. Z zawodu informatyk, mieszka w Stalowej Woli. Fotografią interesuje się od dzieciństwa. Wystawa „Cmentarne anioły" jest jego drugą wystawą indywidualną. Pierwszą wystawą była wystawa „Pary", która prezentowana była w Stalowej Woli, Rakszawie, Leżajsku, Łańcucie i Rzeszowie. Ponadto swoje dotychczasowe prace fotograficzne prezentował na kilku wystawach zbiorowych na terenie całego kraju. Uczestniczy w wielu konkursach fotograficznych oraz plenerach fotograficznych. W swoich poszukiwaniach fotograficznych bardzo chętnie wraca do ulubionych miejsc i tematów, próbując oddać ich formę i nastrój, jakie kiedyś utrwalił sobie w pamięci. Jednym z takich tematów jest właśnie temat Cmentarnych aniołów.

archiwum wystaw 2004

Ostrów Lednicki w państwie pierwszych Piastów

Wyspa tajemnic – tak można określić Ostrów Lednicki, wyspę na jeziorze położonym między Gn ...

JURYsdykcja

T. Tatarczyk, T.Ciecierski, K.Piotrowska, G. Sztwiertnia,A. Czajowska-Magdziak, S. Toman ...

Fotografia Dzikiej Przyrody

Wystawa „Fotografia Dzikiej Przyrody" stanowi pokłosie międzynarodowego konkursu organizowanego ...

Xawery Dunikowski. Dzieła w zbiorach wawelskich

Kolejną propozycją Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli jest wystawa rzeźb Xawerego Dunikowskiego. ...

Marc Chagall – ilustracje do Biblii i inne litografie

Wizytę w niezwykłym świecie obrazów Chagalla umożliwiła wystawa kolorowych litografii eksponow ...

Plakaty Joana Miró

Joan Miró to kolejna postać z panteonu wybitnych artystów XX wieku, której twórczość można p ...

Duch Azji – wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego

Wystawa prac Tomasza Gudzowatego, jednego z najwybitniejszych fotografów na świecie, czterokrotneg ...

Rzeczpospolita w czasach Jana III Sobieskiego

Na wystawie aprezentowane zostały eksponaty z wielu placówek muzealnych: m.in. Muzeum Historyczneg ...

Vincent van Gogh

Prezentowanych było 25 prac Vincenta van Gogha; obrazy olejne, akwarele i rysunki. Organizatorem pr ...

Pejzaż malarzy polskich ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki

Matejko, Fałat, Siemiradzki... te nazwiska zna każdy Polak. Już dziś mury Muzeum Regionalnego w ...

Cmentarne Anioły – wystawa fotografii Mieczysława Wrońskiego

Jest to wystawa organizowana przez Muzeum Regionalne, ale prezentowana poza jego siedzibą. Miejscem ...

Wojsko Polskie 1908-1945

W przededniu Święta Niepodległości, w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli zostanie otwarta wys ...

Norblin Czartoryskich w kolekcji Muzeum Okręgowego w Winnicy

Jan Piotr Norblin de la Gourdaine (1745 –1830), francuski malarz i rysownik, przez długi czas zwi ...

Picasso, Matisse, Miró – grafika

Rzadko mamy okazję stykać się z dziełami sztuki światowej, pracami artystów, którzy wyznaczal ...

Albrecht Dürer i jemu współcześni

Albrecht Dürer (1471–1528), określany przez historyków sztuki mianem grafika wszech czasów, zd ...
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj