You need to upgrade your Flash Player.
klawisz enter Wybór pola
klawisz escape Wyjście z gry
strzałki

strzałka w prawo - ruch o jedno pole w prawo
strzałka w lewo - ruch o jedno pole w lewo
strzałka w górę - ruch o jedno pole w górę
strzałka w dół - ruch o jedno pole w dół

klawisz spacja Zakończenie gry / Rozpoczęcie gry