Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego

logotypy_wazne

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przystąpiło do nowego projektu, realizowanego we współpracy z Ukrainą.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli uczestniczy w partnerskim projekcie realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii, pod nazwą Muzea pogranicza – Przestrzeń dialogu międzykulturowego. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Wołyńska Rada Obwodowa, Beneficjentami Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Centrum Regionalnych Inicjatyw Wołynia. Terytorialnie projekt obejmuje województwo podkarpackie i obwód wołyński.

Zadaniem, jakie stawiają sobie partnerzy projektu, jest promocja kultury lokalnej oraz zachowanie historycznego dziedzictwa. Muzea odgrywają tu ważną rolę jako platforma do budowania historycznej pamięci, narodowej tożsamości oraz poznawania kulturowego i historycznego krajobrazu innych krajów. Muzea to wyjątkowe laboratoria, w których można poczuć przeszłość, ujrzeć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość, są również ośrodkami edukacji.

Głównym celem projektu jest przekształcenie transgranicznego regionu Wołyńsko-Podkarpackiego w wysokiej jakości obszar turystyczny, będący konkurencyjnym i dobrze znanym miejscem, dzięki ustanowieniu między muzeami skutecznego dialogu międzykulturowego. Efektem zwiększenia atrakcyjności muzeów będzie wzrost liczby gości odwiedzających wystawy, korzystających z muzealnej oferty naukowej i edukacyjnej.

Jednym z kluczowych produktów inicjatywy ma być poprawa dostępności muzeów dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego współpraca transgraniczna uważana jest przez ukraińskich partnerów za niezwykle istotną. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznej realizacji programów dla osób z różnymi dysfunkcjami, stąd wspólna realizacja projektu.

W ramach projektu powstanie trójjęzyczna strona internetowa Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego (wersja ukraińska, polska i angielska), zostanie opublikowany trójjęzyczny katalog zawierający skarby dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza ukraińsko-polskiego z kolekcji Muzeum Wołyńskiego i Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, wyprodukowane zostaną dwa filmy promocyjne o partnerskich muzeach (w języku ukraińskim i polskim, z angielskimi napisami). W trakcie realizacji projektu, w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku zostanie zaprezentowana wystawa „Sztuka dla wszystkich. Porcelana”, stanowiąca prezentację ceramiki ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Ekspozycja będzie dostosowana dla zwiedzających m.in. z dysfunkcjami wzroku.

W II i III kwartale 2022 r. zaplanowane są w Polsce i na Ukrainie wspólne eventy, tj. szkolenia i warsztaty. Do poprowadzenia szkoleń i warsztatów zaproszeni zostaną eksperci posiadający doświadczenie w zakresie dostarczania wiedzy i rozwijania umiejętności dostosowywania wystaw dla osób z niepełnosprawnościami, a także tworzenia i wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych. Część warsztatowa będzie poświęcona najlepszym praktykom stosowania nowych podejść do organizowania działań wystawienniczych. Podczas wizyty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli muzealnicy poznają również tajniki marketingu i promocji muzeów. Działania szkoleniowe dla personelu przyczynią się do zwiększenia jego zdolności do lepszego promowania i reklamowania swoich muzeów oraz podwyższenia poziomu usług. W ostatnim kwartale realizacji projektu w Łucku zorganizowana zostanie konferencja dla personelu partnerskich placówek.

Zakładanym efektem realizacji projektu ma być poprawa wizerunku pogranicza ukraińsko-polskiego, następująca w procesie promocji dziedzictwa kulturowego; zaspokojenie potrzeb odwiedzających muzeum osób w różnym wieku i różnych kategorii; zwiększenie rodzaju oraz jakości usług turystycznych na pograniczu polsko-ukraińskim; poprawa dostępności i atrakcyjności muzeów na obszarze Programu; podniesienie zdolności personelu muzeów do świadczenia usług lepszej jakości dla osób z niepełnosprawnościami, zacieśnienie kontaktów i współpracy pomiędzy muzeami sąsiadujących krajów; poprawa instytucjonalnych zdolności partnerskich muzeów na polu kultury i turystyki. Wzrost liczby odwiedzających muzea powinien przynieść partnerom po obu stronach granicy także korzyści gospodarcze. Dzięki waloryzacji zasobów kulturowych i historycznych transgraniczna przestrzeń dialogu międzykulturowego zostanie rozszerzona. Przyczyni się to do usunięcia istniejących uprzedzeń oraz lepszego zrozumienia między narodami i poznawania nawzajem swojej kultury.

Na zaproszenie Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, 14 grudnia 2021 r. do stalowowolskiego muzeum przybyła delegacja Zespołu projektowego z Ukrainy. Celem spotkania było omówienie planowanych działań po stronie Beneficjenta 1, tj. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, oraz ustalenie harmonogramu prac związanych z realizacją projektu na kolejne miesiące. Po zakończonym spotkaniu przedstawiciele delegacji z Ukrainy zwiedzili wystawę stałą „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem”. Delegacji z Ukrainy wskazano rownież elementy dostępności stalowowolskiego muzeum dla osób z różnymi dysfunkcjami.

 

Bez_nazwy-01

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj