Archeologia Kotliny Sandomierskiej, tom 2

Jest  to drugi tom monograficznego opracowania pod redakcją M. Kuraś. Publikacja zawiera prace syntetyzujące wiedzę o pradziejach i okresach historycznych Kotliny Sandomierskiej  oraz opracowania podsumowujące stan badań. Prezentowane wydawnictwo jest zbiorem artykułów wielu autorów, którzy traktują tematy od pradziejów, przez średniowiecze, badania nad historią I wojny światowej po wiek XX.

Pierwszy tom  Archeologii Kotliny Sandomierskiej został wydany przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w roku 2005.

 

Archeologia Kotliny Sandomierskiej, tom 2

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli 2018

ss. 605

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej w formacie PDF  (8 MB)

Link do pobrania publikacji pod zdjęciem okładki

Spis treści:

Dariusz Bobak, Marta Połtowicz-Bobak: Relacje między Kotliną Sandomierską a terenami podkarpackimi w starszej epoce kamienia

Andrzej Pelisiak: Surowce krzemionkowe ze wschodniej części polskich Karpat i ich wykorzystywanie w epokach kamienia i brązu w Polsce południowo-wschodniej. Rezultaty ostatnich badań

Maciej Wawrzczak: Zachodniokarpackie surowce kamienne (radiolaryt i andezyt) i ich wykorzystanie w epokach kamienia i brązu, ze szczególnym uwzględnieniem Kotliny Sandomierskiej

Damian Wolski, Joanna Trąbska, Adam Nowak, Dominik Kurek, Michał Czarnik: Przyczynek do badań petroarcheologicznych krzemieni wieku kredowego ze wschodniej Małopolski i zachodniej Ukrainy – projekt „Litoteka”

Joanna Adamik-Proksa: Kultura trzciniecka w międzyrzeczu Sanu, Wisły i Wisłoki – uwagi o stanie badań i aktualnych problemach badawczych

Sylwester Czopek: Problem rubieży kulturowej między Kotliną Sandomierską a pasmem pogórzy karpackich w młodszej epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w świetle najnowszych badań

Joanna Ligoda: Osada na stanowisku nr 2 w Stobiernej, pow. rzeszowski w kontekście osadnictwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na Płaskowyżu Kolbuszowskim

Tomasz Tokarczyk: Okres rzymski w Kotlinie Sandomierskiej – 10 lat później. Stan i perspektywy badań

Tomasz Tokarczyk: Wielkość, struktura i rozplanowanie osad z okresu rzymskiego w świetle badań prowadzonych na trasie autostrady A4

Piotr Garbacz: Inskrypcja na grocie rozwadowskiej włóczni (KJ35): gocka czy wandalska?

Marek Florek: Stan badań nad budownictwem obronnym w północnej części Kotliny Sandomierskiej w średniowieczu i okresie staropolskim (do końca XVIII wieku)

Kamil Karski, Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, Tomasz Tokarczyk: Sprawozdanie z nadzoru archeologicznego oraz badań sondażowych przeprowadzonych na terenie zamku w Tarnobrzegu-Dzikowie

Paulina Gorazd-Dziuban: Średniowieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Baranowie Sandomierskim

Edyta Anna Marek: Wczesnośredniowieczna zawieszka z Boratyna, pow. jarosławski

Kamil Karski, Dominik Kurek, Tomasz Tokarczyk: Materialne pozostałości czasów Wielkiej Wojny jako przyczynek do regionalnych badań archeologicznych

Joanna Rogóż: Cmentarzysko w Kłyżowie i groby zbiorowe w Zdziarach – wkład antropologii w badania pierwszowojennych mogił na terenie województwa podkarpackiego

Marzena Woźny: Tarnobrzeg–Mielec–Leżajsk–Nisko w poczynaniach krakowskich archeologów przełomu XIX i XX wieku

Andrzej Albiniak, Elżbieta s. Monika Albiniak SDP: Archeologia epistolarna jako (brakująca) subdyscyplina badawcza. O wartości źródeł epistolarnych w badaniach nad powstaniem, funkcjonowaniem i upadkiem Muzeum Powiatowego w Janowie Lubelskim

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj