W. Kubikowski z synem Jerzym W. Kubikowski z synem Jerzym

Stalowowolanie - kim jesteśmy

1.04-31.08.2015 Wystawa plenerowa

Plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą, ul. Popiełuszki 10

 

 

 

 

 

Wystawa, zorganizowana w 70-lecie praw miejskich, poświęcona jest pierwszym mieszkańcom miasta i ich wkładowi w powstanie Stalowej Woli, przede wszystkim w okresie 1937-1946, ale nie tylko. Pokazujemy ich także od strony prywatnej, jednocześnie stawiając pytanie – co z ich dziedzictwa zachowało wartość do dnia dzisiejszego, co przetrwało i tworzy „genius loci” (duch miejsca) Stalowej Woli. Większość fotografii na ekspozycji pochodzi z archiwów domowych mieszkańców miasta.

Pierwsi stalowowolanie, którzy błyskawicznie i solidnie zbudowali zakłady i osiedle, organizowali infrastrukturę społeczną i tworzyli więzi sąsiedzkie, to byli ludzie o wysokim poziomie fachowości, odpowiedzialności i patriotyzmu. Dali tego świadectwo nie tylko swoją pracą w okresie II RP, ale także postawą podczas okupacji niemieckiej i w trudnych latach powojennych. Z różnych powodów wielu z nich było zmuszonych opuścić to miasto. Ci, którzy pozostali, nadal wnosili swój istotny wkład w życie Stalowej Woli, na tych polach, gdzie było to w tamtych warunkach możliwe.

Wydzielony moduł wystawy poświęcony został uzyskaniu przez Stalową Wolę praw miejskich. Od 1945 roku Stalowa Wola posiada prawa miejskie. Starania o to podjęli zaraz po wojnie ludzie związani ze Stalową Wolą od początku, na czele z inż. Aleksandrem Uklańskim i ks. Józefem Skoczyńskim. Stosowna decyzja wydana została w roku 1946 z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1945.

Po raz pierwszy w formie wydruków wielkoformatowych pokazujemy ponad 100 karykatur przedwojennych pracowników umysłowych Zakładów Południowych, sporządzonych przez Bronisława Latawca, pracującego w ZP od 1938 roku. Z albumu, zawierającego 255 rysunków wybraliśmy wizerunki kadry zarządzającej oraz tych pracowników, którzy z miastem związali się na dłużej, a także osoby, które zginęły w czasie okupacji.

Wystawa jest pierwszym elementem projektu poświęconego stalowowolskim pionierom. Projekt zakłada też wydanie publikacji kontynuującej wątki wystawy, utworzenie portalu internetowego i pierwsze spotkanie rodzin tych mieszkańców, którzy przybyli tu przed 1 września 1939 roku. Spotkanie odbędzie się 20 czerwca 2015 roku. Zgłoszenia przyjmujemy w Muzeum pod nr tel. 15 842 00 42.

Scenariusz Anna Garbacz, współpraca Marek Wiatrowicz, opracowanie graficzne Jacek Kawa

http://www.muzeum.stalowawola.pl/pl/projekty/stalowowolanie

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj