ODZYSKAĆ PIĘKNO MODERNIZMU

2.10.2015-30.12.2015, ul. Staszica 14. Wystawa najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów inicjatyw miejskich powstałych podczas serii spotkań i warsztatów,  jakie odbyły się w latach 2014 i 2015 w Stalowej Woli.

http://www.dnidizajnu.pl/pl/2015/program/wystawy/odzyskac-piekno-modernizmu

Wielkim atutem Stalowej Woli jest posiadanie architektury modernistycznej oraz unikalnego układu urbanistycznego z lat 1937-39, stąd też celem wszystkich podejmowanych działań projektowych jest próba wydobycia i zachowania najważniejszych walorów tego modernistycznego ośrodka, a także chęć znalezienia nowej, współczesnej funkcji dla obiektów niszczejących.

W proces ochrony modelowego miasta byłego COP włączyli się mieszkańcy, pasjonaci oraz specjaliści i studenci z wiodących uczelni w Polsce. Plansze i makiety architektoniczne przedstawią bogactwo idei i pomysłów na ulepszenie przestrzeni miejskiej Stalowej Woli. Projekty mogą posłużyć jako materiał pomocniczy w rozpoczętej już rewitalizacji. Miasto, posiadające tak unikalne na miarę europejską właściwości urbanistyczno-architektoniczne, zasługuje na szczególną pieczę i kompleksowe potraktowanie działaniami urbanistycznymi.

Warsztaty architektoniczno-projektowe: 
STALOWA WOLA – MIASTO OGRÓD
15-17 maja 2014
Podczas warsztatów opracowane zostały wstępne koncepcje zagospodarowania placu przy ulicy Wolności w Stalowej Woli. Studenci we współpracy z mieszkańcami przedstawili swoją wizję modernistycznej przestrzeni w tym miejscu. Projektanci na podstawie sugestii mieszkańców przedstawili swoje koncepcje w nowej, zaproponowanej formie przestrzennej, wraz z propozycjami form małej architektury, zieleni, placów zabaw, miejsc dla młodzieży czy osób starszych i niepełnosprawnych. 
ZMIENIAM MIASTO
7-9 maja 2015
Celem warsztatów było wykonanie projektów koncepcyjnych rewitalizacji ulicy G. Narutowicza – głównej arterii miasta, niegdyś stanowiącej centralny jego punkt. W nawiązaniu do poprzednich koncepcji Placu Wolności, zaproponowano sposoby i formy rewaloryzacji istniejących budynków, wyeksponowanie wartości urbanistyczo-architektonicznych miejsca i zaprojektowanie nowego zagospodarowania. W celu osiągnięcia właściwych efektów projektu koncepcyjnego uczestnicy przeprowadzili szereg analiz: obecnego stanu zachowania, funkcjonowania układów komunikacyjnych, zagospodarowania zielenii, analiz historycznych oraz obecnego zagospodarowania małą architekturą.
Uczestnicy – pracownicy i studenci Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Architektury Politechniki Rzeszowskiej
Prowadzenie – architekci, projektanci, wykładowcy tychże uczelni: prof. dr. hab. inż. arch. E. Przesmycka, prof. szt. plast. G. Palowski, dr inż. arch. K. Boguszewska, dr inż. arch. N. Przesmycka, dr. inż. arch. Anna Sikora,  mgr arch. E. Pol
Warsztaty społeczne z mieszkańcami 
ZMIENIAM MIASTO
7-9, 23 maja 2015
Podczas serii warsztatów społecznych („Śniadania kreatywne”, „Design Thinking”,  „Prototypowanie”)  analizie poddane zostały fragmenty przedwojennych dzielnic miasta oraz istniejące tereny rekreacyjne. Uczestnicy w interdyscyplinarnych zespołach współtworzyli swoje pomysły na miasto. Zaprojektowane zostały liczne prototypy rozwiązań dla przestrzeni publicznej miasta, z których wybrano jeden, zdaniem mieszkańców, najciekawszy: fontannę miejską z miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Jako najlepsze miejsce dla fontanny wybrano teren przy ul. 1-go Sierpnia. Na podstawie wstępnego prototypu fontanny wykonana została profesjonalna makieta architektoniczna.
Uczestnicy – mieszkańcy Stalowej Woli, uczestnicy warsztatów architektoniczno-projektowych. (studenci: wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Architektury Politechniki Rzeszowskiej)
Prowadzenie: Magdalena Wierzańska, Agnieszka Pisz, Viet Ngo The 

 

 

Organizatorzy: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Polska Akademia Nauk w Lublinie

Koordynator merytoryczny: prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka

Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

CZAS EKSPOZYCJI: 2.10-30.12. 2016 r.

MIEJSCE: lokal po dawnej Bibliotece Miejskiej, ul. Staszica 14

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj