pobierz pliki:

Zakończenie projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik”

 

Projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze
zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik” został zrealizowany przez Gminę Stalowa
Wola w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013,. Oś VII - Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 – Rewitalizacja miast.
Projekt realizowany był od IV kw. 2011 do IV kw. 2013. Powierzchnia
zrewitalizowanych obszarów wyniosła 8,14 ha. Przedmiotowy projekt przyczynił się do
poprawy życia mieszkańców obszaru Śródmieścia poprzez zagospodarowanie terenu
publicznego przy PSP nr 3, zagospodarowanie terenów przyblokowych, utworzenie
Nowoczesnego Parku Edukacyjnego, renowację Parku Miejskiego (zagospodarowanie
pasażu deptakowego, inwentaryzacja zieleni parkowej – prace porządkowe, budowę
placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego) oraz adaptację sali Palmiarni na cele wystawowe.
Dzięki realizacji projektu uporządkowano przestrzeń międzyblokową na osiedlu
Śródmieście, uporządkowano tereny zielone, poprawiono standard zagospodarowania
terenu poprzez wprowadzenie elementów małej architektury, powstanie i modernizację
dostępnych miejsc publicznych (park miejski, boisko, place zabaw, atrakcyjne tereny
przyblokowe) oraz utworzone zostały miejsca do wypoczynku i rekreacji.
Wartość projektu: 14 392 358,29 PLN
Dofinansowanie: EFRR 7 211 237,08 PLN, budżet państwa 148 708,03 PLN
Środki Własne 7 032 413,18

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj