czcionka duża,kolor żółty czcionka mała,kolor żółty czcionka duża,kolor biały czcionka mała,kolor biały

Zespół:


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Idea wystawy: Lucyna Mizera
Koordynator: Dominik Porczyński
Konsultacje merytoryczne: Elżbieta Skromak, Edyta Lisek-Lubaś
Konsultacje techniczne: Paweł Szegda, Mariusz Nowak, Marcin Młynarski
Korekta: Anna Garbacz, Anna Sakowska
Kontakt: eskromak@stalowawola.pl

Koncepcja i design: Karolina Perrin
Koordynator projektu: KarekDesign.com

Tyflopedagogika: Jacek Jarczyk i Damian Kędzia
Tyflologopedia: Jadwiga Szela-Kędzia
Pedagogika: Céline Virot i Catherine Perrin
Grafika: Sewer Salomon i Aleksandra Zacharzewska
Etnografia: Marcin Mierzejewski
Korekta: Aneta Brenti i Jessica Pollak

Produkcja eksponatów: CNG System Jacek Rudkowski
Asystent projektanta: mgr inż. Radosław Komenda
Produkcja komunikatów i tyflografiki: Studio Tyflografiki
Produkcja gry interaktywnej: ananastar.com

Projekt graficzny Publikacji Edukacyjnej „Czarodzieje”:: Aleksandra Krzanowska
Piktogramy „Czarodzieje”: Piotr Więckowski

Podziękowania dla:
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
Polskiego Związku Niewidomych