Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  • data:
  • kurator:
  • inne:
  • nieco dłuższy tekst:

 

  • Drukuj
  • E-mail

 

Tytuł projektu

 

Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

 

Cele projektu

Główny cel projektu stanowić będzie:

Podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr kultury poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

Planowane efekty

Projekt tworzy nową, zauważalną atrakcję turystyczną i edukacyjną na Podkarpaciu: Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

Projekt zakłada rewaloryzację budynku C.K. Sądu Powiatowego (roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i architektoniczne budynku A, przyłącza, instalacje wewnętrzne) oraz kompleksowe zagospodarowanie otoczenia obiektu wraz z elementami małej infrastruktury, oświetleniem i informacją o zabytkowym obiekcie. Planuje się także zakup urządzeń i wyposażenia do Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego.

 

Wartość projektu - 4 078 228,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 2 817 522,67 PLN

Realizacja projektu potrwa do końca 15.09.2018r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura.

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

>>> ZOBACZ>> Informacja o zakończeniu realizacji projektu pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego”

 

Dół formularza

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj