ceny biletów

  • Drukuj
  • E-mail

Wystawy czasowe

Nieznane – Zachowane. Reminiscencje etnograficzne Dolnego Nadsania (ul. Sandomierska 1)

Bilet normalny – 7 PLN

Bilet ulgowy – 5 PLN

 

Kątem oka – wystawa interaktywna (Muzeum COP, ul. Hutrnicza 17)

Bilet normalny – 7 PLN

Bilet ulgowy – 5 PLN

 

Wystawy stałe

 

Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem (ul. Sandomierska 1)

Bilet normalny – 6 PLN

Bilet ulgowy – 4 PLN

W każdą niedzielę wstęp bezpłatny

 

Malarstwo Alfonsa Karpińskiego (ul. Rozwadowska 12) - nieczynna od 29.08. 2022 do odwołania

Bilet normalny – 5 PLN

Bilet ulgowy – 3 PLN

Wstęp bezpłatny w wybrane dni (załącznik pod zdjęciem po lewej stronie)

 

Galeria przez dotyk (miejsce: dziedziniec Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1)

Wstęp wolny

_________________

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (ul. Hutnicza 17)

szczegółowe informacje

www.muzeumcop.pl

 

Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

 

Wystawa główna: Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

Bilet normalny – 15 PLN

Bilet ulgowy – 10 PLN

Bilet rodzinny 30 zł (KDR - rabat 15%)

 

Wystawa dla dzieci: Miasto

Bilet – 5 PLN

Bilet rodzinny – 30 PLN (KDR - rabat 15%)

 

Przestrzeń zagadek

Bilet – 10 PLN

Bilet rodzinny 30 PLN (KDR -rabat 15%)

obowiązuje wczesniejsza rezerwacja telefoniczna

 

W każdą niedzielę wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny

____________

 

Bilet ulgowy przysługuje:

1) uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5) kombatantom.

 

Bilet bezpłatny przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5) dzieciom do lat 7.

6) opiekunom grup zorganizowanych.

 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

2) legitymacje emeryta-rencisty;

3) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

4) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3 i § 4 pkt 2;

5) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 pkt 1;

6) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

7) legitymacje Membership Card ICOM i Member-ship Card ICOMOS;

8) Karta Polaka;

9) dokumenty potwierdzające wiek;

10) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3-4, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Bilet rodzinny (max. 2 osoby dorosłe + dzieci do lat 18)

Bilet rodzinny na wystawy stałe i czasowe – 13 zł  (KDR rabat -15 %) (Bilet obejmuje wystawy w budynku Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1)

Bilet rodzinny na wystawy stałe i czasowe – 13 zł (KDR rabat - 15 %)(Bilet obejmuje wystawy w budynku Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego przy ul. Rozwadowskiej 12)

Bilety rodzinne na wystawy w budynku Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego przy ul. Hutniczej 17

Wystawa Stała „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce” – 30 PLN (z KDR – rabat 15%)

Wystawa dla dzieci „Miasto” – 30 PLN (z KDR – rabat 15%)

Przestrzeń zagadek – 30 PLN (z KDR – rabat 15%)

szczegółowe informacje

www.muzeumcop.pl

 

* Upust nie łączy się z innymi promocjami

 

Bilet łączony MR i GMAK obejmujący wystawy w obydwu budynkach

Bilet normalny – 15 PLN

Bilet ulgowy – 10 PLN

Bilet rodzinny – 23 zł

KDR – 19 zł (15 % upustu od biletu rodzinnego)

 

Bilet łączony uprawnia dodatkowo do 10% rabatu na zakup wydawnictw Muzeum.

 

Wycieczki edukacyjne na obszarze miasta Stalowa Wola z przewodnikiem

Szkoły

Bilet normalny – 8 PLN

Bilet ulgowy – 4 PLN

Indywidualni (minimum 10 osób)

Bilet normalny – 8 PLN

Bilet ulgowy – 4 PLN

 

Warsztaty, lekcje muzealne, zwiedzanie z przewodnikiem

Warsztaty do wystawy stałej „Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem” – 4-7 PLN

Warsztaty do wystawy stałej „Malarstwo Alfonsa Karpińskiego” – 4-7 PLN

Warsztaty do wystawy stałej Muzeum COP – 10 PLN

Lekcja muzealna dla grup zorganizowanych do wystaw stałych – 6-10 PLN

Zwiedzanie z przewodnikiem: Wystawa stała „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”  – 10-15 PLN

Wystawa dla dzieci „Miasto” – 5 PLN

 

Zwiedzanie z przewodnikiem (Indywidualni zwiedzający) - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna

Opłata za przewodnika w języku polskim (Muzeum: budynek przy ul. Sandomierskiej 1 i w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpiskiego) – 20 PLN

Opłata za przewodnika Muzeum COP w języku polskim – 50 PLN (szczegółowe informacje www.muzeumcop.pl)

 

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj