Muzea bez barier

 • data:
 • kurator:
 • inne:
 • nieco dłuższy tekst: www.muzeabezbarier.pl

nagwekpapier_firmowy_PL_BY_UA_4

 

 

www.muzeabezbarier.pl

 

 

Projekt:  "Muzea bez barier” - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich

 • Drukuj
 • E-mail

Projekt: "Muzea bez barier" - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, którego projektodawcą jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 r., Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy trans granicznej.

Partnerami projektu są: Polski Związek Niewidomych w Warszawie, Muzeum Narodowe we Lwowie, Lwowskie Muzeum Historyczne

Czas realizacji:  01.02.2013-31.01.2015

Celem ogólnym projektu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych w zakresie minimalizowania barier w dostępie do kultury osób

niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe

Zwiększenie na obszarach przygranicznych liczby muzeów dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

Utworzenie i wyposażenie Akademii podnoszącej kwalifikacje personelu z obsługi osób niepełnosprawnych i prowadzącej warsztaty dla osób z dysfunkcjami;

Zawiązanie koalicji muzeów działających na rzecz osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy;

Odbiorcy projektu to osoby z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku, słuchu, osoby niepełnosprawne intelektualnie jak również edukatorzy  muzeów polskich i ukraińskich;

Działania:

 • Sporządzenie diagnozy stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich  i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych.;
 • Przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych upowszechniających wiedzę w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych;
 • Budowa i prowadzenie platformy internetowej „Muzea bez barier” w języku polskim i ukraińskim;
 • Organizacja i wyposażenie Akademii kształcącej personel muzeów na potrzeby osób niepełnosprawnych;
 • Utworzenie koalicji muzeów polskich i ukraińskich;
 • Promocja projektu w mediach

  https://www.youtube.com/watch?v=ozSG1gezC1M

 • https://www.youtube.com/watch?v=HiGfOI_Ztk8

 • Przeprowadzenie ewaluacji wszystkich działań projektu

Patronat nad projektem objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków oraz Wicepremier Ukrainy.

 

Więcej informacji o projekcie na portalu Muzea Bez Barier - www.muzeabezbarier.pl

 

 

dpapier_firmowy_PL-BY-UA_1

muzeum bez barier

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj