Pan Tomasz Wasielewski - usuwanie barier architektonicznych, fot. MR Pan Tomasz Wasielewski - usuwanie barier architektonicznych, fot. MR

Gość niepełnosprawny w muzeum

 

 • Drukuj
 • E-mail

Dostępność architektoniczna:

wek

 • miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych

 • utwardzona i równa nawierzchnia przy dojściu do budynku

 • brak progów i nierówności poziomów poszczególnych sal

 • bramy i drzwi na terenie obiektu dostosowane do osób na wózkach

 • korytarze, przejścia, dojście do eksponatów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m

 • podjazd dla wózków

 • podnośnik/platforma dla wózka

 • toaleta dla niepełnosprawnych

 

oko

 • ułatwienia architektoniczne dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Dostępność edukacyjna:

dostpno

 • wykwalifikowany personel w obsłudze osób niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z dysfunkcją narządu ruchu oraz z innym rodzajem niepełnosprawności

 • możliwość pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w czasie zwiedzania muzeum

 

wek

 • eksponaty i podpisy rozmieszczone na wysokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózku

 

oko

 • możliwość dotykania wybranych eksponatów, kopii eksponatów, makiet, tyflografik
 • opisy/podpisy wystaw mają duże litery i kontrastowe tło
 • opisy wystaw dostępne w wersji dźwiękowej
 • opisy/ podpisy wystaw dostępne w alfabecie Braille’a
 • urządzenia wspomagające (audio przewodniki, palmptopy, mp3)
 • oferta edukacyjna dedykowana osobom niewidomym i słabowidzącym
 • wystawydla osób niewidomych i słabowidzących

 

ucho

 • dostępne urządzenia wspomagające odbiór informacji słownych (np. pętle indukcyjne, system FM)
 • oferta edukacyjna dedykowana osobom niesłyszącym i słabosłyszącym

 

int

 • oferta edukacyjna dedykowana osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz z innym rodzajem niepełnosprawności