ceny biletów

  • Drukuj
  • E-mail

Wystawy czasowe

Nie z tej ziemi. Maria Kozłowa.

03.03 - 28.07.2024 (ul. Sandomierska 1)

Bilet normalny – 5 PLN

Bilet ulgowy – 3 PLN

Bilet rodzinny – 13 PLN (KDR -rabat 15%)

 

Po okazaniu Karty Mieszkańca Stalowej Woli przysługuje rabat 40 % na wszystkie wystawy

 

Wystawy stałe

Stacja Rozwadów. Między Lwowem a Krakowem (ul. Sandomierska 1)

Bilet normalny – 9 PLN

Bilet ulgowy – 6 PLN

Lekcja muzealna – 6 PLN

Warsztaty – 5-15 PLN

Bilet rodzinny – 18 PLN (KDR - rabat 15%)

W każdą niedzielę wstęp bezpłatny

 

Malarstwo Alfonsa Karpińskiego (ul. Rozwadowska 12)

Bilet normalny – 9 PLN

Bilet ulgowy – 6 PLN

Lekcja muzealna - 6 PLN

Warsztaty – 5-15 PLN

Bilet rodzinny – 18 PLN (KDR - rabat 15%)

W każdą niedzielę wstęp bezpłatny

 

Galeria przez dotyk (miejsce: dziedziniec Muzeum przy ul. Sandomierskiej 1)

Wstęp wolny

_________________

 

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego (ul. Hutnicza 17)

szczegółowe informacje

www.muzeumcop.pl

 

Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

Wystawa stała główna: Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce

Bilet normalny – 20 PLN

Bilet ulgowy – 15 PLN

Bilet rodzinny – 50 zł (KDR - rabat 15%)

 

Wystawa stała dla dzieci: Miasto

Bilet – 10 PLN

Bilet rodzinny – 30 PLN (KDR - rabat 15%)

 

Przestrzeń zagadek

Bilet – 15 PLN

Bilet rodzinny – 45 PLN (KDR - rabat 15%)

obowiązuje wczesniejsza rezerwacja telefoniczna

 

W każdą niedzielę wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny.

 

Bilet rodzinny

Wstęp na podstawie biletu rodzinnego na wystawy stałe i czasowe, przysługuje grupie rodzinnej składającej się z jednej lub dwóch osób dorosłych oraz dzieci do lat 18, jednak nie więcej niż dwóch osób dorosłych i pięciorga dzieci. Każda kolejna osoba poza wyżej wymienionymi zobowiązana jest zakupić dodatkowy bilet ulgowy dla dziecka lub normalny dla osoby dorosłej.

Bilet specjalny na wystawy stałe – 5 PLN

Wstęp na podstawie biletu specjalnego przysługuje w szczególnych przypadkach związanych z obsługą kontrahentów, instytucji partnerskich i innych podmiotów współpracujących z Muzeum. Bilet wydaje się na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum.

 

____________

 

Wycieczki edukacyjne na obszarze miasta Stalowa Wola z przewodnikiem dla grupy liczącej mnimum 10 osób

Bilet normalny – 10 PLN

Bilet ulgowy – 5 PLN

 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem dla indywidualnych zwiedzających - obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna

Opłata za przewodnika w języku polskim (Muzeum: budynek przy ul. Sandomierskiej 1 i w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego) – 28 PLN

Opłata za przewodnika Muzeum COP w języku polskim – 50 PLN (szczegółowe informacje www.muzeumcop.pl)

Audioprzewodnik Muzeum COP (wypożyczenie) – 15 PLN

 

 

Wstęp na podstawie biletu ulgowego przysługuje:

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz doktorantom;

2) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) nauczycielom: a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: – szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, – szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom.

 

Bilet bezpłatny

Wstęp na podstawie biletu bezpłatnego przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598 oraz z 2022 r. poz. 91);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym;

7) opiekunom grup zorganizowanych;

8) osobom odbywającym wizyty studyjne za zgodą Dyrektora Muzeum;

9) W każdą niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny.

 

Kwestię rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U.2017.1471).

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce prywatności.
Zaakceptuj